Defenses

Defenses

Les instal·lacions de magatzematge estan exposades a patir danys continus a causa de l’important tràfic de tot tipus de vehicles específics que transiten contínuament per tota la instal·lació, com són els carretons elevadors, carrets, transpalets, etc.

Per evitar grans danys i protegir la integritat de les instal·lacions Esnova- Ideas en Metal ha dissenyat una sèrie de defenses i proteccions.

Fabricades en acer estan destinades a protegir pilars i escales principalment, ja que són els components més exposats a cops per part dels vehicles utilitzats en els diferents magatzems.

Un sistema de magatzematge els pilars del qual estiguin protegits minimitza enormement el risc que un xoc accidental pugui provocar danys irreparables o el propi desplomi de la instal·lació.

0/5 (0 Reviews)