Magatzems Autoportants

Sol·licitar informació  He llegit i accepto la Política de privacitatDetall legal

  Estructures autoportants per magatzems

  Sistema de magatzematge dissenyat per a l'emmagatzematge compacte de gran quantitat d'unitats de càrrega.

  Les prestatgeries metàl·liques que formen l’estructura se sumen a la coberta i als tancaments perimetrals formant tot això el propi edifici sense necessitat d’obra civil, és a dir, a més de servir per al propi magatzematge, les prestatgeries metàl·liques són el suport de l’edifici, evitant la construcció d’una nau específicament destinada a tal fi.

  Aquesta característica implica un important estalvi ja que suposa una menor inversió.

  Aquest tipus de magatzem autoportant aconsegueix aportar una gran densitat de càrrega i és la solució òptima si es pretén emmagatzemar a gran altura, podent arribar a més de 30 m. És totalment compatible tant amb un sistema de carretons de maneig manual com amb sistemes automatitzats i poden treballar perfectament en fred, tipus cambres de congelació.

  Els components que conformen els nostres magatzems autoportants estan fabricats en acer de la màxima qualitat i estan subjectes a proves en el nostre laboratori d’assajos, que certifica la seva validesa per a aquest tipus de solució de magatzematge.

  • Els nostres enginyers, a causa del paper que juguen les prestatgeries en la configuració de l’edifici, estudien cada instal·lació realitzant càlculs de resistència tant per a les càrregues a suportar com el seu comportament davant els agents atmosfèrics com poden ser el vent, la neu o els moviments sísmics.
  • Consulta el nostre catàleg de grans instal·lacions per a conèixer més sobre les estructures que suposen aquests magatzems autoportants.

  Tota la informació sobre productes de magatzematge en el nostre catàleg

  0/5 (0 Reviews)