Prestatgeria per palets amb base mòbil

Sol·licitar informació  He llegit i accepto la Política de privacitatDetall legal

  Rack Paletitzat amb bases mòbils

  • Sistema d’emmagatzematge basat en la utilització de bases mòbils, format per prestatgeries de simple o doble accés col·locades sobre una estructura metàl·lica mòbil.
  • Això fa possible el desplaçament de les alineacions de prestatgeries de manera independent. S’allibera així l’espai necessari per a crear un passadís i poder accedir a la mercaderia emmagatzemada desitjada.

  Elements d'obertura i seguretat

  Mecanismes que faciliten el desplaçament o parada de les diferents alineacions de prestatgeries. Eviten l’aixafament o atrapament mentre es produeix el moviment de les prestatgeries.

  • Prestatgeries És el sistema de magatzematge que es munta sobre les bases mòbils. Està format per prestatgeries de paletització convencional, generalment per a suportar grans càrregues.
  • Bases mòbils Estructura metàl·lica on es localitzen els mitjans necessaris per a facilitar el desplaçament de les prestatgeries. Sobre elles van muntades les prestatgeries.
  • Carrils Perfils metàl·lics incrustats en el sòl sobre els quals es desplacen les rodes de les bases mòbils.

  Tota la informació sobre productes de magatzematge en el nostre catàleg

  Característiques

  • Quan el criteri fonamental per al disseny d’una solució logística és la reducció de l’espai, les prestatgeries industrials sobre bases mòbils són l’opció més adequada.
  • L’adopció d’un sistema de bases mòbils possibilita la màxima compactació de la instal·lació. Son així una alternativa perfecta per a magatzems frigorífics en els quals el cost per metre cúbic refredat és molt elevat..
  • El sistema convencional de prestatgeries sobre bases mòbils té com a objectiu prioritari multiplicar la capacitat de magatzematge, reduir l’espai de magatzem (suprimint passadissos) i mantenir l’accés directe a totes les paletes.
  • El funcionament és simple, les prestatgeries s’instal·len sobre bases mòbils de manera que puguin desplaçar-se, de forma lateral, a través de carrils fixats a terra. Eliminem d’aquesta manera passadissos innecessaris, però mantenim l’accés directe i selectiu a cadascuna de les unitats de càrrega emmagatzemades. La selecció del passadís per a accedir a la càrrega pot realitzar-se de forma manual o mitjançant control remot.
  • Aquest sistema té una capacitat extraordinària que ens permet emmagatzemar un gran nombre de referències. És compatible amb altres sistemes de magatzematge i picking en els nivells baixos. Finalment, aporta seguretat tant a la mercaderia com als propietaris.
  • Una dels principals avantatges d’un sistema que utilitza bases mòbils, enfront d’un sistema de paletització convencional, és el major aprofitament de l’espai destinat al magatzematge degut a la reducció del nombre de passadissos.
  0/5 (0 Reviews)