POLÍTICA DE PRIVADESA

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS EL RGPD

ESNOVA RACKS S.A., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://esnova.com/es/ s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’ESNOVA RACKS S.A.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen la finalitat de mantenir la relació comercial i d’acomplir tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’ESNOVA RACKS S.A.

Aquestes dades només seran cedides a les entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de complir la finalitat exposada abans.

ESNOVA RACKS S.A. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i, derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat que reconeix aquest Reglament (UE). L’usuari mateix pot exercir aquests drets a través d’un correu electrònic a: isabel.noval@esnova.es o a l’adreça: C/ Ataulfo Friera Tarfe, 5, CP 33211 – Gijón (Astúries).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades i a comunicar-ne els canvis a ESNOVA RACKS S.A.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A ESNOVA RACKS S.A., tractarem les seves dades personals recaptades a través del lloc Web: https://esnova.com/es/ amb les finalitats següents:

 1. Prestar els nostres serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, a fi de complir els contractes subscrits.
 2. Enviar informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts al web i del sector.
 3. Enviar informació promocional per via electrònica.
 4. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través dels diferents formularis recollits a la pàgina web.
 5. Elaborar perfils de candidats a un lloc de treball amb el consentiment de l’interessat, basada en un tractament automatitzat i destinada a avaluar els aspectes personals especificats al currículum facilitat pel candidat.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres s’han d’emplenar obligatòriament, ja que és impossible complir les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Durant quant de temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o mentre vostè no en sol·liciti la supressió, i durant el termini pel qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les seves dades es fa amb les bases jurídiques següents, que el legitimen:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’ESNOVA RACKS S.A., els termes i les condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, de manera prèvia a una contractació eventual.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en la mesura que l’informem posant a la seva disposició aquesta política de privacitat, que després d’haver-la llegit, en cas que hi estigui conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, com el marcatge d’una casella disposada per a això.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, de manera que serà completament impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a ESNOVA RACKS S.A., llevat que hi hagi una obligació legal.

Transferències internacionals

Els països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) no sempre ofereixen els mateixos nivells de protecció per a la informació personal, per la qual cosa la legislació europea prohibeix la transferència d’informació personal fora de l’EEE llevat que la transferència compleixi amb certs requisits.

Per a això, s’han establert criteris i actuacions en matèria de clàusules i mesures contractuals per donar la màxima seguretat al tractament de les dades de caràcter personal:

– Per dur a terme el nostre treball, treballem a tots els continents: Àsia, Antàrtida, Europa, Àfrica, Oceania i Amèrica.

Si necessita més informació sobre el mecanisme específic que utilitzem per transferir les seves dades fora de l’EEE, pot contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@esnova.com

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, ESNOVA RACKS S.A. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Drets propietat intel·lectual https://esnova.com/es/

ESNOVA RACKS S.A. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets relacionats amb els continguts del lloc web https://esnova.com/es/ i els serveis que s’hi oferten, així com dels programes necessaris per implementar-los i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, la publicació i/o l’ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://esnova.com/es/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per ESNOVA RACKS S.A., tot i que siguin gratuïts i/o de disposició pública.

ESNOVA RACKS S.A. té els drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció dels drets i les llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i només mentre aquests durin.

Per a qualsevol actuació que ultrapassi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà una autorització per escrit per part d’ESNOVA RACKS S.A. Es prohibeix a l’usuari accedir, modificar i/o visualitzar la configuració, l’estructura i els fitxers dels servidors propietat d’ESNOVA RACKS S.A. L’usuari assumeix la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per ESNOVA RACKS S.A. i, en particular, de:

 1. La utilització que sigui contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’ESNOVA RACKS S.A., sigui violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 4. La recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el consentiment exprés o de manera que contravingui allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals el que fa a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i respecte a les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà ESNOVA RACKS S.A. per les despeses que generaria la imputació d’ESNOVA RACKS S.A. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

ESNOVA RACKS S.A. fa còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. Igualment, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que aquestes dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat fetes per ESNOVA RACKS S.A., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre amb l’acceptació prèvia de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a ESNOVA RACKS S.A.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. ESNOVA RACKS S.A. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que no hagin estat sol·licitades prèviament o autoritzades expressament pels destinataris corresponents.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, ESNOVA RACKS S.A. sí que està autoritzada a enviar comunicacions comercials sobre productes o serveis d’ESNOVA RACKS S.A. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació del client.

En qualsevol cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no li facin arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al client.

0/5 (0 Reviews)