Nou Connector

El nou disseny del connector suposa la fita més important en l’evolució del producte de Esnova. La unió puntal travesser és un dels elements més influents en el càlcul de les estructures de Rack Paletitzat.

Aquest connector millora substancialment tots els paràmetres que es mesuren en la connexió (rigidesa, moment resistent, tallant resistent i folgança):

[list type=”arrow”] [list_item] El perforat per a la clavilla redueix la folgança de la connexió, la qual cosa disminueix considerablement les accions horitzontals a suportar per la instal·lació.[/list_item] [list_item]La nova cota de soldadura de 65mm distribueix els esforços suportats pel connector de la manera desitjada, concentrant-se en el ganxo superior i sobretot, en el ganxo especial.[/list_item] [list_item] El nou ganxo està especialment dissenyat per resistir els esforços, repartint aquests de manera uniforme i augmentant per tant la resistència del connector.[/list_item] [list_item]El disseny d’aquest connector ha estat mereixedor de protecció per l’Oficina de Patents i Marques a causa del seu marcat aspecte innovador, sense precedents en aquest tipus d’estructures.[/list_item] [/list]

Aquestes millores s’han aconseguit fins i tot conservant la compatibilitat amb el producte actual, de manera que les instal·lacions existents puguin ampliar-se amb el nou connector, i fins i tot puguin usar-se en la mateixa instal·lació travessers de tots dos tipus. La geometria del puntal no es veu afectada per aquest canvi, però de manera indirecta la seva resistència augmentarà en millorar els valors de la connexió.

Treballem per millorar.

Nuevo diseño de conector
0/5 (0 Reviews)