Magatzems Automàtics

Sol·licitar informació  He llegit i accepto la Política de privacitatDetall legal

  Magatzems intel·ligents dissenyats per a gestionar gran capacitat de càrrega amb processos automatitzats.

  Els magatzems automatitzats serveixen per a optimitzar la gestió de magatzematge de milers de paletes, aprofitant al màxim l’espai d’emmagatzematge i evitant l’entrada i sortida de carretons pels passadissos de la instal·lació, ja que les mercaderies paletitzades es desplacen per la instal·lació en uns carros satèl·lit de manera completament automatitzada.

  Esnova Racks S. A. posa a la disposició del mercat una solució AS/RS d’alta densitat que permet, entre altres característiques, fins a un 60% més de capacitat en els magatzems automatitzats que altres sistemes del mercat.

  El seu èxit radica en la utilització d’un número molt reduït de passadissos en comparació amb altres solucions de magatzematge similars. Aquest sistema està compost per petites màquines AS i RS (carros satèl·lit) que, treballant simultàniament, carreguen les mercaderies de manera independent, controlades per un software de gestió de magatzem.

  El manteniment és simple i econòmic i les avaries d’un component afecten mínimament el rendiment del sistema complet.

  Estos almacenes pueden ser:

  • Almacenes automáticos para cajas
  • Almacenes automáticos para palets

  Tota la informació sobre productes de magatzematge en el nostre catàleg

  Els principals avantatges dels magatzems automàtics són:

  • Controls màxims d’estocs.
  • Major rapidesa en la preparació de comandes.
  • Major eficàcia en la gestió d’entrades i sortides de mercaderia.

  Aquests avantatges es tradueixen en un major estalvi, assegurant l’optimització de tots els processos de gestió del magatzem.

  En el nostre catàleg trobaràs informació complementària sobre les grans estructures metàl·liques que suposen aquests magatzems automàtics.

  0/5 (0 Reviews)