INSPECCIÓ TÈCNICA DE PRESTATGERIES

Inspecció tècnica de prestatgeries

Vols evitar riscos per una prestatgeria danyada?

¡Sol·licita la teva inspecció tècnica amb nosaltres!

Des d’Esnova posem a la teva disposició un gran equip tècnic especialitzat que t’assessorarà oferint-te l’informe detallat de la ISA i un certificat de validació del sistema de magatzematge per al seu ús.

Esnova desenvolupa el seu programa d’inspeccions tècniques amb la garantia de ser fabricant de sistemes de magatzematge.

Per què és important realitzar inspeccions periòdiques?

– Per a prevenir al màxim els riscos i augmentar la seguretat.
– Han d’efectuar-se obligatòriament de manera anual per a personal extern, expert i qualificat.
– En compliment de la norma UNE-EN 15635 de “Magatzematge en prestatgeries metàl·liques. Ús i manteniment de l’equip d’emmagatzematge”.

Les nostres inspeccions tècniques es realitzen en 3 fases

 1. Preparació de la inspecció
 2. Inspecció de la instal·lació de magatzematge
 3. Redacció de l’informe ISA

Situacions en la qual es pot danyar una prestatgeria

A més dels cops produïts per accidents propis del treball dins d’un magatzem logístic, també existeixen altres factors que actuen directament sobre les prestatgeries:

 • Excés de càrrega en els travessers.
 • Col·locació incorrecte de la càrrega en les prestatgeries: brusquedat, rapidesa…
 • Repartiment desigual de la mercaderia sobre les prestatgeries.
 • Tensió en els travessers per descentralització de la càrrega.
 • Col·locació vertical dels paquets.
 • Maneig i arrossegament horitzontal de la càrrega.

Què hem de fer quan la prestatgeria s'ha danyat?

L’inspector tècnic avaluarà les dades obtingudes del seu registre i posteriorment els classificarà seguint la normativa EN 15635:

 • Nivell Verd
  • Quan no s’excedeixen els valors indicats en la normativa, es continua amb l’activitat normal, i només requereix manteniment. No és necessari retirar càrrega de les prestatgeries.
  • Si hi hagués canvis o danys, es passa a la següent classificació: TARONJA.
 • Risc Taronja
  • Identificació dels danys, per a posteriorment, reparar-los o substituir-los.
  • Després d’analitzar la situació, és necessari retirar la càrrega amb cura i senyalitzar degudament la zona fins que sigui reparada.
  • Realitzar les reparacions adequades en el menor temps possible.
  • Si abans d’un mes no es duu a terme la reparació i els danys o deformacions s’agreugen, es passarà a la classificació VERMELL.
 • Risc Vermell
  • L’última classificació fa referència a una major gravetat en l’estat de les prestatgeries de magatzematge, en aquest cas, la retirada de la càrrega s’ha de fer de manera immediata, ja que els danys han de ser reparats abans de tornar a utilitzar-la.
  • Quan s’ha fet una completa reparació de la instal·lació, aquesta ja pot tornar a ser utilitzada.

Important! Per a una màxima seguretat és recomanable l’ús de peces de recanvi del mateix fabricant.

ISA: inspecció tècnica de sistemes d’emmagatzematge

Mantingueu les vostres instal·lacions en perfecte estat d’ús i dins de la normativa vigent de seguretat.

Aquest és un element d'encapçalament personalitzat  He llegit i accepto la Política de privacitatDetall legal

  0/5 (0 Reviews)