GRANS CÀRREGUES

La necessitat creixent de les empreses d’optimitzar els seus recursos implica la cerca de solucions rendibles a qualsevol problema que pugui sorgir.

Des del punt de vista de la logística aquesta necessitat és vital i per això Esnova ofereix solucions variades depenent de les característiques de les mercaderies a emmagatzemar.

Disposem d’un ampli ventall de possibilitats per a l’emmagatzematge de grans càrregues, ja sigui en pes o volum, paletitzades, etc.

Igualment oferim l’automatització del sistema de magatzematge, convertint la instal·lació en un magatzem intel·ligent on els processos són molt més ràpids alhora que disminueixen considerablement la taxa d’errors.

Li assessorem i busquem la millor opció per maximitzar l’aprofitament del magatzem considerant les càrregues que suportarà la instal·lació al menor cost possible.

0/5 (0 Reviews)