Esnova Software

Esnova Software és una eina informàtica dissenyada per a la gestió dels nostres magatzems.

Aquesta eina dota al magatzem d’una major eficàcia en els seus processos de gestió, disminuint fins a en un 90% el risc de producció d’errors, aconseguint per tant, un notable estalvi en temps i diners.

Amb aquest Software de gestió els rendiments en els processos habituals d’un magatzem com la recepció, magatzematge, preparació de comandes i expedició de la mercaderia aconsegueixen uns nivells més alts fent que la rendibilitat del magatzem augmenti de forma considerable, alhora que permet conèixer perfectament i en temps real els estocs existents.

Esnova Software està dissenyat perquè la seva utilització resulti fàcil i intuïtiva a l’usuari, sense necessitat d’haver de sotmetre’s a una formació llarga i complexa.

Una de les característiques més destacables és la seva capacitat d’adaptació a les necessitats de cada client, és una eina a mesura on s’incorporen únicament aquells procediments que es necessitin, la qual cosa proporciona un estalvi en el cost final.

Esnova Software és el cervell de la instal·lació, una eina eficient que permet gestionar els nostres magatzems de manera còmoda, fàcil i rendible.

Dos modalidades de implantación de Esnova Software

CLIENTE / SERVIDOR

SAAS ES CLOUD

Esnova Software

És una eina informàtica dissenyada per a la gestió dels nostres magatzems de manera còmoda, fàcil i rendible.