AVIS LEGAL

En compliment del deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), el propietari del web l’informa del següent:

  • Denominació social: ESNOVA RACKS S.A.
  • NIF: A33880931
  • Domicili: C/ Ataulfo Friera Tarfe, 5, 33211 – Gijón (Astúries)

Inscrita al Registre Mercantil d’Astúries al tom 3416, foli 80, secció 8, full número A-25765, inscripció 53.

Amb els límits que estableix la llei, ESNOVA RACKS S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen ESNOVA RACKS S.A. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ESNOVA RACKS S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ESNOVA RACKS S.A. no pot controlar. Per tant, ESNOVA RACKS S.A. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el software i la resta dels continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ESNOVA RACKS S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb el consentiment exprés d’ESNOVA RACKS S.A.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ESNOVA RACKS S.A. ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament d’aquests formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ESNOVA RACKS S.A. per poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta, mitjançant un correu electrònic a: isabel.noval@esnova.es o a l’adreça: C/ Ataulfo Friera Tarfe, 5, 33211 – Gijón (Astúries).

0/5 (0 Reviews)